ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
  บริการด้านสินไหม
    บริการรับแจ้งเหตุ
  บริการโรงพยาบาล
  บริการอู่ประกันภัย
 
บริการลูกค้า
    บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน
บริการสอบถามข้อมูลประกันภัย
 
 
 
 

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา บริษัทกมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคุณณัฐธวัช ฉัตรวิริยะกุล รองประธานกรรมการ ได้เป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโชคผาสุกิจ จังหวัด กาญจนบุรี ซึ่งได้มียอดรวมทำบุญเป็นเงิน 1,300,119 บาท

    More
 

กมลประกันภัย พาเที่ยวลัดฟ้าสู่...ฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่น
ฉลองยอดขายทะลุเป้า

 บริษัทกมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) พา ทีคิวเอ็ม อินชัวส์รันโบรกเกอร์
เที่ยวฟูกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ฉลองยอดขายครบ 50ล้านบาท
และได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 22-26 กันยายน 2554
    More
สมัครตัวแทน/นายหน้า

ตัวแทน ประกันภัย

นายหน้า ประกันภัย

การชำระเบี้ยประกันภัย

วิธีการชำระเบี้ยประกัน

ช่องทางการชำระเบี้ย

ยืนยันการชำระเบี้ย

ร่วมงานกับกมล
ตำแหน่งงานสำนักงานใหญ่
ตำแหน่งงานสำนักงานต่างจังหวัด
     
  คีย์ พรบ. online คีย์ พรบ. online
  คีย์ พรบ. online Backup Link online
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955