ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 

     บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความต้องการขยายตัวแทนในทุกภาคของประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนการขายประกันวินาศภัยแบบต่างๆ ให้กับบริษัท ได้แก่
             ประกันภัยรถยนต์
             ประกันอัคคีภัย
             ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
             ประกันภัยเบ็ดเตล็ด
    ซึ่งตัวแทนจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่ลูกค้ารวมถึงติดต่อประสานงานในทุกกรณี
    ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครเป็นตัวแทน ได้ที่
  
   บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

    421 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
    Tel : 0-2502-2999 ต่อ คุณเกรียงศักดิ์ 1401
    หรือบริษัท กมลประกันภัย จำกัด ทุกสาขา ทั่วประเทศ จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00 น.

   
ดาวน์โหลด
     ขั้นตอนและหลักฐานในการสมัครเป็นตัวแทน/นายหน้า
     เอกสารการขอต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันวินาศภัย
     เอกสารประกอบการขายประกันภัย

     
สมัครตัวแทน/นายหน้า
สมัครโบรคเกอร์
ตัวแทนสาขา
   
   
   
 
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955