ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 
 

    ประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็นประกันภัยหลักอย่างหนึ่ง นอกเหนือจาก ประกันภัยรถยนต์ประกัน
อัคคีภัยและประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ที่เป็นที่รู้จักกันดี ประกันภัยเบ็ดเตล็ดให้ความคุ้มครอง
ความเสียหายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน และความรับผิดตามกฎหมาย โดยแบ่งออกเป็นการ
ประกันภัยชนิดต่างๆ

 

1.

กรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรม  
2.

กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด

 
3.
กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเงิน  
4.

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 
5.

กรมธรรม์ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

 
6.

กรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา

 
7.
กรมธรรม์ประกันภัยกระจก  
8.

กรมธรรม์ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน

 
9.

กรมธรรม์ประกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง

 
10.
กรมธรรม์ประกันภัยการค้ำประกันสำหรับลูกจ้าง  
11.

กรมธรรม์ประกันภัยผู้ค้ำประกัน

 
     
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แผนกรับประกันภัยเบ็ดเตล็ด
  คุณ ˹觹ت ต่อ 1426
  คุณ Թ ต่อ 1424
 
ประกันภัยเบ็ตเตล็ด
ประกันภัยอุบัติเหตุ(PA)
ประกันภัยวิศวกรรม(E)
   
   
   
   
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955