สำนักงานสาขา บริการอู่ประกันภัย รายซื่อโรงพยาบาล บริการอื่นๆ
  More   More   More   More
 
       สำนักงานสาขา บมจ.กมลประกันภัย เรามีจุดบริการในด้านประกันภัยต่าง มากกว่า่30แห่งทั่วประเทศ
ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกับท่าน โดยสามารถสอบถาม ข้อมูลกรมธรรม์ หรือติดต่อทำประกันภัยต่างๆได้
ณ.สาขาทุกแห่ง
 
 
สำนักงานสาขา
บริการอู่ประกันภัย
รายชื่อโรงพยาบาล
บริการอื่นๆ

กรุงเทพและปริมณฑล 

.......

สาขา

ผู้จัดการสาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ ผจก.

1

ลาดพร้าว 

คุณภามิน จันทร์ศิรินทร

3079/13 ซ.ลาดพร้าว 111/1
ถ.ลาดพร้าว
ข.คลองจั่น ข.บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

0-2734-3240-2

0-27343239 

08-1902-8904

2

วิภาวดี-รังสิต

คุณชุติรัตน์ นุ่นแก้ว

9/2  ซ.วิภาวดี-รังสิต 34 
ถ.วิภาวดี-รังสิต 
ข.ลาดยาว ข.จตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  10900

0-2939-4257   

 0-29394256

08-1909-3857

3

ธนบุรี

คุณสุรพศ จิตพงศ์สถาพร 

66 
ถ.ประชาอุทิศ 
แขวง/เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร 10140 


0-2426-7158-9

0-2426-7159

08-1814-1854

4

คลองหลวง 

คุณประพัตรา วงศ์เดชงาม

121/3  หมู่ 7 
ถ.คลองหลวง  
ต.คลองสอง  อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี  12120

0-2901-5271
0-2901-5272    

02-9015272

081-685-2440

5

นนทบุรี

คุณปริญญา ชื่นจิตต์

99/137  ม.2 
ต.ไทรม้า  อ.เมือง 
จ.นนทบุรี 11110

0-2595-8235-7   

0-25958237

08-1615-5379

6

สมุทรปราการ

คุณกฤษณา ชัยมงคลตระกูล

2158
ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

0-2758-2840-1 

0-27583450

08-9763-5555

7

บางแค

คุณอรนัสส์ บุญชุบ


เลขที่  240  หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม  
ข.ปากคลองภาษีเจริญ ข.ภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร 10160

0-2457-4055

0-2-457-4056

08-7845-9292

8

อนุสาวรีย์(บางเขน)

คุณศิริชัย หลีกภัย

66/136
ถ.พหลโยธิน แขวง อนุสาวรีย์
เขต.บางเขน
กรุงเทพมหานคร 10220

0-2521-6277

0-25216278

081-626-7272

9

ศูนย์บริการ
โคลีเซี่ยม

 

674/66
ถ.พระรามที่ 6
ข.ทุ่งพญาไท ข.ราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

0-2613-7490-4

0-26137495

 

ภาคกลาง 

.......

สาขา

ผู้จัดการสาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ ผจก.

10

สระบุรี  

คุณอารีย์  เลยะกุล 

510/28-29 
ถ.พหลโยธิน 
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี  18000

036-317-419   
036-221-548   

 036-221548

08-1459-5019

11

พระนครศรีอยุธยา

คุณณรงค์ชัย ตั้งสถาพรพงษ์ 

26/11หมู่ 2
ต.ธนู อ.อุทัย
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000

035-346-231
035-346-232 

 035-346-233

08-1750-4221

12

นครปฐม

คุณพาณี  ชาวศรีทอง 

393
ถ.เทศา
ต.พระประโทน อ.เมือง
จ. นครปฐม 73000

034-212-175  

034-212175

08-1378-3782

13

นครปฐม 2

คุณสุรศักดิ์  ปฐมวัฒนศักดิ์

65
ถ.หน้าพระ
ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง
จ.นครปฐม 73000

034-258-541  
034-212-490-1   

034-212492

08-1857-3715

14

สมุทรสาคร

คุณปริวรรต  อุชชิน 

69/53 หมู่ 1
ถ.พระราม 2
ต.ท่าจีน อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร 74000

034-821-060-1   

034-821061

08-1981-9724

15

กาญจนบุรี

คุณอัญชุกรณ์ ไชยรุ่งเรือง

หมู่บ้านอัศวินวิลเลจ 70/2-3
หมู่ 8 ถ.แสงชูโต 
ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี  71000

034-625-149-50  

034-625150

08-6344-7538

16

สุพรรณบุรี

คุณชูเดช  พลายมาศ 

31/22-23
ถ.หมื่นหาญ
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี 72000

035-503-256-7   
035-525-447

035-503269

08-9782-1684

ภาคตะวันออก   

.......

สาขา

ผู้จัดการสาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ ผจก.

17

ระยอง

คุณชัยวัฒน์ สืบเรือง

840/10-11
ถ.สุขุมวิท
ต.เชิงเนิน อ.เมือง
จ.ระยอง 21000

038-876-716  
038-876-790

038-876-717

08-1344-1516

18

ชลบุรี 

คุณ วรรณา สุวรรณสุข

83/4-5 ม.4
ถ.สุขุมวิท
ต.เสม็ด อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000

038-765-771-3   

038-765-770

08-1334-0985

19

พัทยา

คุณปณิธิศักดิ์   ฐิติวราภรณ์

131/31  หมู่ที่  9
ถ.สุขุมวิท 
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี  20150

038-378-036-7

038-378-037

08-1377-8738

20

ฉะเชิงเทรา 

คุณ นิศากร ปาสาณพงศ์ 

213
ถ.ศุขประยูร
ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000

038-823-801-2   
038-981-594-5

038-823-802

08-1916-4650

ภาคใต้      

.......

สาขา

ผู้จัดการสาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ ผจก.

21

ประจวบคีรีขันธ์

คุณธนวัฒน์  อัครเดชากร

520/28  ม.3 
ถ.เพชรเกษม 
ต.ไร่เก่า กิ่งอ.สามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์77180

081-995-2929
081-323-9999   

032-688-301

08-1995-2929

22

ภูเก็ต

คุณนุชนาถ สันติกุล

41/71 หมู่ที่ 6 
ถ.เทพกระษัตรี
ต.รัษฎา อ.เมือง
จ.ภูเก็ต 83000

076-241-616
076-241-618

076-241-618

08-5888-2977

23

นครศรีธรรมราช

คุณพลเทพ  ศิริวัฒน์ 

83
ถ.พัฒนาการคูขวาง
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000

075-320-315-6   

075-320-316

08-9871-7645

24

หาดใหญ่

คุณสุธรรม ไชยสุวรรณ 

25,27
ถ.โชติวิทยะกุล 3
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110

074-465-229-31   

074-465-188

08-9870-8167

25

ตะกั่วป่า

คุณปฏิญญา  ชัยศรี 

40/8
ถ.เพชรเกษม
ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า
จ.พังงา 82110

076-441-021   

076-441-331

08-1979-5446

ภาคเหนือ

.......

สาขา

ผู้จัดการสาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ ผจก.

26

นครสวรรค์

คุณบัญชา  สิตะรุโณ 

605/379  หมู่ที่10
ถ.พิษณุโลก 
ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

056-371-880-2

0-5637-1882

08-1716-1326

27

เชียงใหม่

คุณธัญวรัชน์ ปั่นแก้ว

38/13 
ถ.เชียงใหม่ - ลำปาง 
ต.ช้างเผือก  อ.เมือง
จ เชียงใหม่  50300

053-211-380
053-211-384

053-214-305

08-9851-9190

28

ลำปาง

คุณเจริญ กันทะใจ

134/1-2
ถ.ลำปาง-แม่ทะ
ต.พระบาท อ.เมือง
จ.ลำปาง 52000

054-228-271
054-228-272  

054-228-272

08-7016-8889

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

.......

สาขา

ผู้จัดการสาขา

ที่อยู่

โทรศัพท์

โทรสาร

มือถือ ผจก.

29 ขอนแก่น คุณ ธนบูลย์ ศรีประศาสตร์  1/49-51
ถ.มิตรภาพ
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.ขอนแก่น 40000
043-334-461 043-334-462

08-5002-8337
08-1799-3214

30 นครราชสีมา คุณ อภิสิทธิ์  มั่งสวัสดิ์  1125/11-12 หมู่ 1
ถ.เพชรมาตุคลา
ต.หัวทะเล อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000
044-289-448-49   044-289-449 08-1901-7790
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955