ประกันภัยรถยนต์   ประกันอัคคีภัย   ประกันภัยขนส่งทางทะเล   ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

   ประกันภัยภาคบังคับ

   ประกันภัยแบบประหยัด

  ประกันภัยการขนส่งสินค้า

  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  ประกันภัยภาคสมัครใจ

  ในประเทศและระหว่างประเทศ

  ประกันภัยวิศวกรรม
More More More More
 
     เนื่องด้วยบริษัท กมลประกันภัย ตระหนักเป็นอย่างดีว่า เวลาของลูกค้าทุกท่าน มีคุณค่า ทางบริษัทจึงมีช่องทางการรับชำระที่สะดวก และหลากหลาย
         
ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ด้วย เงินสด,เช็ค,เข้าบัญชี :
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาเมืองทองธานี ออมทรัพย์

147-0-07549-0
147-0-10610-8
147-0-03688-6

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแจ้งวัฒนะ ออมทรัพย์ 329-1-27636-6
 
ชำระเงินโดยวิธี EDC,MAIL ORDER,SALE SLIP
ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาแจ้งวัฒนะ ออมทรัพย์ 329-1-10540-4
 
ชำระโดยตรงที่บริษัท
  ท่านสามารถติดต่อ ชำระเงินกับเราโดยตรงที่
สำนักงานใหญ่ บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  361 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
TEL : 0-2502-2999

วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย
   
   
   
   
   
 
 
 

บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 421,423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Tel : 0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955